Program

December
12
Utorok
18:30
Kinosála MsKC
105 min. SV/ČV MN18
Viac info
December
13
Streda
19:00
Kinosála MsKC
158 min. ST MN15
Viac info
December
14
Štvrtok
19:00
Kinosála MsKC
116 min. SD MN7
Viac info
December
17
Nedeľa
16:00
Kinosála MsKC
95 min. SD MP
Viac info
December
17
Nedeľa
18:00
Kinosála MsKC
106 min. SV MP
Viac info
December
18
Pondelok
18:00
Kinosála MsKC
116 min. SD MN7
Viac info
December
20
Streda
18:00
Kinosála MsKC
106 min. SV MP
Viac info
December
21
Štvrtok
17:00
Kinosála MsKC
106 min. SV MP
Viac info
December
21
Štvrtok
19:00
Kinosála MsKC
124 min. SD MN12
Viac info
GoPay
GoPay

MasterCard
MasterCard

Maestro
Maestro

Visa Electron
Visa Electron

Visa
Visa